Välkommen till Björkholm Consulting AB!

Björkholm Consulting kan hjälpa Ert företag med tjänster som:
- Förbättringsprojekt.
- Kapabilitetsstudier.
- Livstidsanalys (MTBF/MTTF).
- Processkvalificering.

- Kvalitetschef-coach -mentor.

- Kvalitetssystemutveckling.
- Miljösystemutveckling.

- Uppföljning av kravöverensstämmelse i upphandlingar.
- C# .NET programmering.